Λεπτομέρειες Έργου
- Θέση: Π. Φάληρο, Αττική
- Έτος: 2006
- Κατάσταση: Ολοκληρωμένο


Παρεχόμενες Υπηρεσίες
- Προμελέτη
- Οριστική μελέτη
- Μελέτη εφαρμογής
- Επίβλεψη
- Κατασκευή

-

logo giannadakis footer 1024-