Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

Αν και ο Νομοθέτης προσφάτως απλοποίησε αρκετά τη διαδικασία αδειοδότησης της λειτουργίας των επιχειρήσεων, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να μην απαιτούνται άδειες λειτουργίας για κάποιες δραστηριότητες, παραμένει σε αρκετούς τομείς απαραίτητη η ύπαρξη άδειας για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τονίζουμε, ότι η έλλειψη της υποχρέωσης έκδοσης άδειας σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση της τήρησης όλων των προϋποθέσεων σύμφωνα με το γράμμα του Νόμου.

Έτσι, κρίνεται σε κάθε περίπτωση απαραίτητη η σωστή ενημέρωσή του. Επίσης, παρά την έλλειψη απαίτησης έκδοσης άδειας λειτουργίας συνεχίζει να απαιτείται η έκδοση “απαλλακτικού” που προϋποθέτει κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες από την πλευρά του Σύμβουλου Μηχανικού. Συνεπώς, κάθε ενδιαφερόμενος καλό θα είναι εξ’ αρχής να συμβουλευτεί τους κατάλληλους συμβούλους προς αποφυγή εσφαλμένων κινήσεων.

Η εταιρία ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ, έχοντας πολυετή εμπειρία γύρω από τις άδειες λειτουργίας είναι σε θέση να σας υποστηρίξει στην αδειοδότηση και της δικής σας επιχειρηματικής δραστηριότητας και να σας παρέχει τις απαιτούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη δική σας ειδική περίπτωση.

Ενδεικτικές μορφές αδειών λειτουργίας που αναλαμβάνει η εταιρία ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ:

  • άδειες λειτουργίας ιατρείων
  • άδειες λειτουργίες εκπαιδευτηρίων / χώρων εκπαίδευσης – φροντιστηρίων
  • άδειες λειτουργίας για βιοτεχνίες / άδειες λειτουργίας για βιομηχανίες
  • άδειες λειτουργίας για πλυντήρια αυτοκινήτων
  • άδειες λειτουργίας φαρμακείων
  • άδειες λειτουργίας ξενοδοχείων

-

logo giannadakis footer 1024-