Διοίκηση Τεχνικών Έργων

Η εταρία ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ως project manager μπορεί να γίνει το επίκεντρο στρατηγικής του έργου σας.

Τα στελέχη της εταιρίας κατέχουν πολύ καλά την απαιτούμενη ειδική τεχνογνωσία, και είναι οπλισμένα για τη διοίκηση τεχνικών έργων με πολυετή εμπειρία από μεγάλα και πολύπλοκα τεχνικά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έτσι, η εταιρία, λειτουργώντας ως στρατηγικός σύμβουλος σας, αναλαμβάνει στον τομέα του project management με ικανότητα, αφοσίωση και ταχύτητα, όλες τις υπηρεσίες από τον προγραμματισμό, τη διαχείριση έως και την τελική παραλαβή και θέση σε λειτουργία του έργου, επιτυγχάνοντας έτσι εγγυημένα την άρτια αποπεράτωσή του και την επίτευξη όλων των στόχων του.

Κατά την επίβλεψη η ομάδα μας εξασφαλίζει με συστηματικό έλεγχο των εργασιών τη βέλτιστη ποιότητα της κατασκευής και την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσει

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Προγραμματισμός έργου
  • Επίβλεψη έργου – construction management
  • Διοίκηση έργου – project management
  • Τεχνικό και οικονομικό management
  • Διαχείριση συμβάσεων – contract management
  • Controlling
  • Reporting

-

logo giannadakis footer 1024-