Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

ekdosi-oikodomikon-adeion

Σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία, η οικοδομική άδεια μετονομάστηκε πλέον σε άδεια δόμησης. Πριν την άδεια δόμησης προηγείται όμως η έκδοση της έγκρισης δόμησης, στα πλαίσια της οποίας πιστοποιείται αρχικά, ότι είναι δυνατό να λάβει χώρα η επιθυμητή κατασκευή. Η άδεια δόμησης εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (πρώην Διεύθυνση Πολεοδομίας) και είναι απαραίτητη για την έναρξη και την εκτέλεση πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών. Έτσι, η άδεια δόμησης απαιτείται τόσο για την ανέγερση νέας οικοδομής όσο και για προσθήκες κατασκευών, αλλά ακόμη και για επισκευαστικές εργασίες και ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων.
Επίσης, είναι απαραίτητη και για την αλλαγή χρήσης ενός κτιρίου ή τμήματος αυτού.

Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης προβλέπονται από το Νομοθέτη κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες, μελέτες και έγγραφα, και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές. Ήδη στα πλαίσια της αδειοδότησης προβλέπεται η ανάθεση των υπηρεσιών επίβλεψης στους αρμόδιους Μηχανικούς.

Η εταιρία ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ έχοντας διεκπεραιώσει τις διαδικασίες για την έκδοση άδειας δόμησης αρκετές φορές, είναι σε θέση να αναλάβει για εσάς όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται καθώς και στη συνέχεια όλες τις λοιπές προβλεπόμενες υπηρεσίες που έπονται στα πλαίσια της κατασκευής του έργου.

-

logo giannadakis footer 1024-